Newton

Manufacturer: SGM
Name: Newton
Light Type: Other
Manufacturers Website: http://www.sgmlight.com/

Personality Files

Fixture Name Desk File Name Name On Desk Last Update DMX Disk Cache Details Report Bug

Newton

Titan

SGM_Newton.d4

Newton

25/05/2016

Yes

NoYes

Diamond 4

Newton

Diamond II/III

SMNEWTON.D2

SgmNewton

25/07/2001

5

No No

Newton

Pearl/Azure/Sapphire

SMNEWTON.R20

Newton

14/01/2005

5

Yes 2008-2

No

5 DMX channels

SM_Newton

Newton

Sapphire 96

SMNEWTON.R96

SgmNewton

29/06/2001

5

Yes 3

No

Newton

Visualiser

SMNEWTON.VIS

Newton

01/01/2001

5

Yes

NoYes

5 DMX channels

SM_Newton