SXB-5

Manufacturer: Syncrolite
Name: SXB-5
Light Type: Architectural
Manufacturers Website: http://www.syncrolite.com/

Personality Files

Fixture Name Desk File Name Name On Desk Last Update DMX Disk Cache Details Report Bug

SXB-5

Titan

Syncrolite_SXB-52.d4

SXB-5/2

19/04/2012

Yes

NoYes

Diamond 4

SXB-5

Diamond II/III

SYSXB52D.D2

SY_SXB52D

25/07/2007

11

No No

SXB-5

Diamond II/III

SYSXB52.D2

SY_SXB52

25/07/2007

11

No No

SXB-5

Pearl/Azure/Sapphire

SY_SXB52.R20

SXB-5/2

28/11/2008

11

Yes 2008-2

No

11 DMX, 16bit 11 DMX Channels

SY_SXB52

SXB-5

Visualiser

SY_SXB52.VIS

SXB-5/2

27/11/2008

11

Yes

NoYes

11 DMX, 16bit 11 DMX Channels

SY_SXB52