TRI4U

Manufacturer: Contest
Name: TRI4U
Light Type: LED
Manufacturers Website:

Personality Files

Fixture Name Desk File Name Name On Desk Last Update DMX Disk Cache Details Report Bug

TRI4U

Titan

Contest_TRI4U.d4

TRI4U

26/10/2014

Yes

NoYes

Diamond 4

TRI4U

Pearl/Azure/Sapphire

COTRI4U2.R20

TRI4U 2 DMX

26/10/2014

2

Yes 2008-1

No

2 DMX 2 DMX Channels

COTRI4U2

TRI4U

Pearl/Azure/Sapphire

COTRI4U3.R20

TRI4U 3 DMX

26/10/2014

3

Yes 2008-1

No

3 DMX 3 DMX Channels

COTRI4U3

TRI4U

Pearl/Azure/Sapphire

COTRI4U4.R20

TRI4U 4 DMX

26/10/2014

4

Yes 2008-1

No

4 DMX 4 DMX Channels

COTRI4U4

TRI4U

Pearl/Azure/Sapphire

COTRI4U5.R20

TRI4U 5 DMX

26/10/2014

5

Yes 2008-1

No

5 DMX 5 DMX Channels

COTRI4U5

TRI4U

Pearl/Azure/Sapphire

COTRI4U6.R20

TRI4U 6 DMX

26/10/2014

6

Yes 2008-1

No

6 DMX 6 DMX Channels

COTRI4U6