View Personality

Kino Flo Celeb 401 DMX LED (Kino Flo_Celeb 401 DMX LED.d4)

View Source

2 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2ColourCTO0%