View Personality

Kino Flo Celeb 201 DMX LED (Kino Flo_Celeb 201 DMX LED.d4)

View Source

2 DMX
ChAttributeLocHLLL
1IntensityDimmer100%
2ColourCTO0%